ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

Uzay Kampı Türkiye Ay ve Evreleri Online Sunumu Aydınlatma Metni

1. Veri Sorulumsunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”; Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketidir. (“ESBAŞ”)

Veri sorumlusunun faaliyetleri ve İletişim kanalları hakkında detaylı bilgiye www.esbas.com.tr web sitesi üzerinden erişilebilmektedir.

2. Hangi Veiler İşlenmektedir?

Aşağıda Uzay Kampı Türkiye tarafından işlenen kişisel verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu ‘‘Aydınlatma Metni’’ kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda belirtilen verileri kapsayacaktır:

Öğretmen Bilgisi

Öğretmenin adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, okul adı.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: 

  • Katılımcıların Uzay Kampı Türkiyede alacağı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla şahsına ait kayıtların oluşturulması ve takibi,
  • Katılımcıların faaliyetine ilişkin olan gerekli durumlarda öğretmen ile irtibat kurulması,
  • Katılımcı memnuniyetinin sağlanması ve ilgili memnuniyet sürecinin yönetilmesi,
  • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütülmesi

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Bu amaçlar ve paylaşılan taraflar şunlardır: 

  • Yasa gereği ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,
  • Program kapsamındaki faaliyetlerin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak iş ortakları ile paylaşılması.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “sözleşmeye bağlı hizmetin ifası ile ilgili süreçlerin yürütülmesi”, “açık rızanın alınması” hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz Uzay Kampı Web Sitesi online kayıt ve rezervasyon sayfalarındaki formların doldurulup kayıt edilmesi yöntemi ile kısmen otomatik yollarla işlenmektedir. 

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin Akçay Cad No:144/1 Gaziemir/İZMİR adresine yazılı olarak veya ‘esbas@hs03.kep.tr’ adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz.

Üste Çık