Program Türü
Dönemi
Yaş Aralığı
Dili

OKULLAR İÇİN BİLİM PROJELERİ

Okullar için bilim projeleri Uzay Kampı Türkiye'nin yıl boyunca sunduğu iki ayrı programda Kardeş Okullarla Bilim Programı (PSSP) ve Geleceğin Kaşifleri Programı (FEP) seçenekleriyle düzenlenen eğitim paketlerinden oluşturulmuştur. Bu eğitim paketleriyle çocukların etraflarındaki dünyayı anlamalarına ve toplumun tam gelişmiş, daha başarılı ve aktif üyeleri haline gelmelerine olanak sağlanması ve nihayet  kültürler arası dostlukların kurulması hedeflenmektedir.

Eğitim-öğretim yılı boyunca yürütülen farklı tema ve modüllerde sunulan projelere okul grubu olarak katılan 9-15 yaş aralığındaki öğrenciler, STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) temelli aktivitelerle desteklenen bir eğitim programına katılırlar ve evreni keşfetmenin yanı sıra kendi potansiyellerinin de farkına varacakları bir eğitim ayrıcalığı yaşarlar.

Okullar için özel düzenlenen bilim projeleri, yıl boyunca NASA tabanlı eğitim materyalleri ile Uzay Kampı Türkiye'nin Dijital Öğrenim Merkezinde yetkin Uzaktan Eğitim Uzmanı moderatörlüğünde online sunumlarla gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler farklı temalarda işlenen projeler ve gerçekleştirdikleri video konferanslarla okulda öğrendikleri bilimi, "uzay temelli" aktivitelerle aktif bir şekilde pekiştirerek kariyerlerini seçmelerine yardımcı olacak yenilikleri öğrenirler.

Sadece okul gruplarına özel sunulan projelerde eğitimler video konferanslarla verilmektedir. Öğretmenlerinin gözetiminde programa kayıt olan öğrenciler proje boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri yıl sonunda düzenlenen özel konseptli Galaktik Yaz Kampı programına katılarak bilim şenliğinde sergilerler.

Farklı ülkelerdeki iki "kardeş" okul arasında veya Uzay Kampı Türkiye ve katılımcı okul arasında gerçekleştirilen video konferanslar, katılımcılara yüz yüze görüşme ve takımdaşlıklarını anlamlı bir şekilde kişiselleştirme fırsatı sunmaktadır.

Öğrenciler eğitim öğretim yılı boyunca yürüttükleri projelerle kalıpların dışında düşünme ve bildiklerini farklı projelere uygulama becerilerini geliştirirken aynı zamanda farklı kültürlerden arkadaşlıklar edinirler.

Proje katılımcıları, yaz dönemine Uzay Kampı Türkiye'de E-Pal Haftası ve Geleceğin Kaşifleri Zirvesi (FES) Haftası adı verilen altı günlük özel oturumlarda kardeş okullarının proje katılımcıları ve diğer "kaşifler" ile tanışma fırsatı bulurlar. Bu oturumlarda kampçılar, düzenlenen “Bilim Fuarı” sırasında birçok ülkeden öğrencilerle etkileşim kurma ve ekip projelerini onlarla da paylaşma imkanı bulurlar; iletişim ve sunum becerilerini geliştirirler.

FEP ve PSSP gerekliliklerini başarıyla yerine getiren tüm öğrenciler, her biri altı günlük olan ve Galaktik Yaz Kampı kapsamında özel olarak düzenlenen FES ve E-Pal Haftalarına katılım ücretinde özel indirimler alırlar.

Okullar için yıl boyunca sürdürülecek bilim projeleri, farklı içeriklerde programlar sunulmaktadır:

Okullar İçin Bilim Projeleri Uzaktan Eğitim Yaklaşımı

Okullar için bilim projeleri iki farklı yaklaşımın birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu yaklaşımlardan ilki; NASA temelli eğitim materyallerinden oluşturulmuş ve özellikle STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) konuları dahil edilmiştir. Bu öğrenme modeli 5E (Engage: İlgi Çekme, Explore: Keşfetme, Explain: Açıklama, Elaborate: Detaylandırma ve Evaluate: Değerlendirme) olarak adlandırılmaktadır.  Bu sistem, öğrencilerin önceden sahip oldukları bilgileri kullanarak kavramlara yeni anlayış getirmelerini sağlayan Yapılandırmacı Yaklaşımdan faydalanmaktadır.

5E öğrenme modeli, yapılandırmacı yaklaşım kullanan bir öğretim örneğidir. Öğrencilerin sahip oldukları geçmiş bilgi ve tecrübelerin üzerine ekleme yaparak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar ve konuyu ne kadar anladıklarını değerlendirmelerine olanak tanır.

 • Engage (İlgi Çekme) – “İlgi Çekme Etkinliği” öğrencilerin geçmiş ve mevcut öğrenimleri arasında ilişki kurmalarına olanak sağlar. Bu da öngörüde bulunmalarına ve mevcut durumda öğrendiklerine odaklanmalarına yardımcı olur.
 • Explore (Keşif) – Öğrenciler yeni kavramlar, işlemler ve beceriler belirleyip geliştirirler. Öğrenciler bu tip aktiviteler süresince etraflarındaki dünyayı öğrenir, keşfeder ve değiştirirler.
 • Explain (Açıklama) – Öğrendikleri beceri ve bilgiler hakkında konuşmak ve bunları uygulamaya koymak, öğrencilerin materyalleri daha iyi anlamalarına olanak sağlar.
 • Elaborate (Detaylandırma) – Öğrencilerin anlayışlarını genişletir ve onlara öğrendikleri becerileri uygulamaları için fırsat verir. Bu becerileri kullanmak, öğrecilerin fikirleri daha derin ve geniş olarak içselleştirmelerini sağlar.
 • Evaluate (Değerlendirme) – Öğrencileri yeni beceri ve yeteneklerini yansıtmaları ve değerlendirmeleri için teşvik eder. Ayrıca, bu durum öğrencilerin anahtar yeterlilikler hakkında tam olarak ne öğrendikleri ve bu süreçte hangi yeni becerileri geliştirdikleri konusunda öğretmenlere de bir fikir vermektedir.

Okullar için bilim projelerinde uygulanan ikinci yaklaşım, Avrupa Birliğince de eğitimi geliştirmek için kullanılan, Avrupa Komisyon projesinin Anahtar Yetkinlikler referans aracıdır. Bilgi toplumundaki her bireyin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve davranışlar olarak da tanımlanan bu yetkinlikler sekiz başlıkta toplanmıştır.

Anahtar Yetkinlikler:

 • Anadilde iletişim: Öğrencinin fikirlerini, kendi anadilinde ve kültüründe, konuşarak ve yazarak tümüyle ifade etme kabiliyetidir.
 • Yabancı dilde iletişim: Yabancı dilde iletişimin yanı sıra kültürler arası anlayış ve öğrencilerin kendilerini yabancılara ifade etmesi ve onları anlamaları kabiliyetidir.
 • Matematik yeterliği, fen ve teknolojide temel yeterlik: Günlük problemleri çözmek için matematiksel düşünceyi uygulama kabiliyetidir. Ayrıca bilim ve teknolojide temel yeterlik sahibi insanlar, bilimsel bilgi ve teknolojiyi kullanarak doğal dünyayı açıklarlar.
 • Dijital yeterlik: İletişim teknolojisinin temel becerilerinin güvenli ve kritik kullanımıdır.
 • Öğrenmeyi öğrenme: Öğrencilerin gruplar içinde ve kendi başlarına, yararlı bir şekilde öğrenmeyi organize etme ve öğrenme kabiliyetidir.
 • Sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri: Topluma, olumlu ve yararlı bir biçimde katılımcı olacak şekilde insanları ve hayattaki bazı belirli durumları kavrama kabiliyetidir. Öğrencileri, demokratik bir toplumun çok daha fazla etkin ve ileri görüşlü bireyleri haline getirmeyi hedefler.
 • Kişisel inisiyatif ve girişimcilik: Yaratıcılık ve yenilik kullanarak fikirleri gerçeklere dönüştürme kabiliyetidir. Ayrıca bu yeni projeleri hedeflere ulaşacak şekilde planlama ve yönetmesini kapsar.
 • Kültürel farkındalık ve anlatım: Farklı fikirleri ifade etmenin önemini kavrama ve takdir etmeyi tanımlar. Çok farklı şekillerde (örn. Müzik, Sahne sanatları, Edebiyat ve Görsel Sanatlar) olabilir.

Okullar için bilim projeleri kapsamında kullanılan Anahtar Yetkinlikler, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği (AB) için AB aday ülkeleri bünyesinde de eğitim ve öğretmen eğitimi tekniklerini geliştirmek adına bir referans aracı olarak kullanılmaktadır.

BU YAZ UZAYI KEŞFEDİN!
Üste Çık