ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

Uzay Kampı Türkiye Uzay Serüveni 2020 Programı Önkayıt Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (“ESBAŞ”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Uzay Kampı Türkiye tarafından işlenen kişisel verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu ‘‘Aydınlatma Metni’’ kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda  belirtilen verileri kapsayacaktır.

Ad, soyad, çalıştığınız firma, e posta adresi, cep telefonu, öğrencinin/çocuğunun ad soyad

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından Uzay Kampı Türkiye programlarına ön kayıt yapılması, indirim kodu paylaşılması amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak  mail ortamı ve UKT rezervasyon platformuna giriş  yöntemleri ile  otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin Akçay Cad No:144/1 Gaziemir/İZMİR adresine yazılı olarak veya esbas@hs03.kep.tr e posta adresine yazılı olarak e-mail yolu ile iletebilirsiniz.

 

 

BU YAZ UZAYI KEŞFEDİN!
Üste Çık