Uzay Kampı Türkiye, Kardeş Okullarla Bilim Programı ve Geleceğin Kaşifleri Programı ile dijital ortamda Türk ve dünya gençlerini bir araya getirerek fen ve uzay teknolojileri alanlarında eğitim veriyor.

Video Konferansla Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi

Uzay Kampı Türkiyenin video konferans bağlantılarıyla uzaktan eğitim vererek sunduğu "uzay bilimleri ve teknolojileri gelişim" projeleri eğitim öğretim yılı boyunca sürüyor; projeye katılan öğrenciler NASA'nın Uzaktan Eğitim Program materyallerini kullanarak uzay bilimleri ve teknolojileri konularında uygulamalı çalışmalar yapyorlar. Kardeş Okullarla Bilim Programı (PSSP) ve Geleceğin Kaşifleri Programı (FEP) olarak iki faklı başlıkta yürütülen çalışmalarda uzay bilimleri farklı bakış açıları ve metodolojilerle aktarılıyor.

Sadece okul gruplarına özel sunulan projelerde eğitimler video konferanslarla düzenleniyor. Öğretmenlerinin gözetiminde programa kayıt olan öğrenciler proje boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri yıl sonunda düzenlenen özel konseptli Galaktik Yaz Kampı programına katılarak bilim şenliğinde sergiliyorlar. Öğrenciler ve projede Uzay Kampı Türkiyenin sağladığı dökümanlarla onlara kılavuzluk eden öğretmenleri Galaktik Yaz Kampı programında astronot simülatörlerinin kullanımı, sanal uzay mekiği uçuş görevi, kültür paylaşımı gecesi, barbekü partisi gibi bilim ve eğlence dolu etkinliklere birlikte katılarak Uzay Kampı Türkiye Mezuniyet Sertifikası ve takip ettikleri projenin katılım belgesini almaya hak kazanırlar.

Uzaktan Eğitim Programları, iki farklı eğitimsel yaklaşımın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Bu yaklaşımlardan ilki; NASA temelli eğitim materyallerinden oluşturulmuş ve özellikle STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) konuları dahil edilmiştir. Oluşturulan bu öğrenme modeli 5E (Engage: İlgi Çekme, Explore: Keşfetme, Explain: Açıklama, Elaborate: Detaylandırma ve Evaluate: Değerlendirme) olarak adlandırılmaktadır.  Bu sistem, öğrencilerin önceden sahip oldukları bilgileri kullanarak kavramlara yeni anlayış getirmelerini sağlayan Yapılandırmacı Yaklaşımdan faydalanmaktadır.

İkinci yaklaşım, Avrupa Birliğince eğitimi geliştirmek için kullanılan, Avrupa Komisyon projesinin Anahtar Yetkinlikler adlı referans aracıdır ve sekiz anahtar yetkinlikten oluşmaktadır.

5E (NASA ve UKT’nin Öğretim Yaklaşımı)

5E öğrenme modeli, yapılandırmacı bir yaklaşım kullanan bir öğretim örneğidir. Öğrencilerin sahip oldukları geçmiş bilgi ve tecrübelerin üzerine ekleme yaparak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar ve her konu hakkındaki anlayışlarını değerlendirmelerine olanak tanır.

 • Engage (İlgi Çekme) – “İlgi Çekme Etkinliği” öğrencilerin geçmiş ve mevcut öğrenim arasında ilişki kurmalarına olanak sağlar. Bu da öngörüde bulunmalarına ve mevcut durumda öğrendiklerine odaklanmalarına yardımcı olur.
 • Explore (Keşif) – Öğrenciler yeni kavramlar, işlemler ve beceriler belirleyip geliştirirler. Öğrenciler bu tip aktiviteler esnasında etraflarındaki dünyayı öğrenir, keşfeder ve değiştirirler.
 • Explain (Açıklama) – Öğrendikleri beceri ve bilgiler hakkında konuşmak ve bunları uygulamaya koymak, öğrencilerin materyalleri daha iyi anlamalarına olanak sağlar.
 • Elaborate (Detaylandırma) – Öğrencilerin anlayışlarını genişletir ve onlara öğrendikleri becerileri uygulamaları için fırsat verir. Bu becerileri kullanmak, öğrecilerin fikirleri daha derin ve geniş olarak anlamasını sağlar.
 • Evaluate (Değerlendirme) – Öğrencileri yeni beceri ve yeteneklerini yansıtmaları ve değerlendirmeleri için teşvik eder. Ayrıca, bu durum öğrencilerin anahtar yeterlilikler hakkında tam olarak ne öğrendikleri ve bu süreçte hangi yeni becerileri geliştirdikleri konusunda öğretmenlere de bir fikir vermektedir.

ANAHTAR YETKİNLİKLER

Anahtar Yetkinlikler bilgi toplumundaki her bireyin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve davranışlardır. Çocukların etraflarındaki dünyayı anlamalarına ve toplumun tam gelişmiş, daha başarılı ve aktif üyeleri haline gelmelerine olanak sağlamaktadır. Bu Anahtar Yetkinlikler, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği (AB) için  AB aday ülkeleri bünyesinde eğitim ve öğretmen eğitimi tekniklerini geliştirmek adına bir referans aracı olarak kullanılırlar.

Anahtar Yetkinlikler:

 • Anadilde iletişim: Öğrencinin fikirlerini, kendi anadilinde ve kültüründe, konuşarak ve yazarak tümüyle ifade etme kabiliyetidir.
 • Yabancı dilde iletişim: Yabancı dilde iletişimin yanısıra kültürler arası anlayış ve öğrencilerin kendilerini yabancılara ifade etmesi ve onları anlamaları kabiliyetidir.
 • Matematik yeterliği, fen ve teknolojide temel yeterlik: Günlük problemleri çözmek için matematiksel düşünceyi uygulama kabiliyetidir. Ayrıca bilim ve teknolojide temel yeterlik sahibi insanlar, bilimsel bilgi ve teknolojiyi kullanarak doğal dünyayı açıklarlar.
 • Dijital yeterlik: İletişim teknolojisinin temel becerilerinin güvenli ve kritik kullanımıdır.
 • Öğrenmeyi öğrenme: Öğrencilerin gruplar içinde ve kendi başlarına, yararlı bir şekilde öğrenmeyi organize etme ve öğrenme kabiliyetidir.
 • Sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri: Topluma, olumlu ve yararlı bir biçimde katılımcı olacak şekilde insanları ve hayattaki bazı belirli durumları kavrama kabiliyetidir. Öğrencileri , demokratik bir toplumun çok daha fazla etkin ve ileri görüşlü bireyleri haline getirmeyi hedefler.
 • Kişisel inisiyatif ve girişimcilik: Yaratıcılık ve yenilik kullanarak fikirleri gerçeklere dönüştürme kabiliyetidir. Ayrıca bu yeni projeleri hedeflere ulaşacak şekilde planlama ve yönetmesini kapsar.
 • Kültürel farkındalık ve anlatım: Farklı fikirleri ifade etmenin önemini kavrama ve takdir etmeyi tanımlar. Çok farklı şekillerde (örn. Müzik, Sahne sanatları, Edebiyat ve Görsel Sanatlar) olabilir.

Bireysel olarak katılınması mümkün olmayan, sadece okul gruplarına özel uygulanan bu programa katılmak için “PSSP Bilgi Talep Formu” üzerinden kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Öğrenciler Bilim Fuarında Yıl Boyunca Yaptıkları Çalışmaları Sergilerler

Kardeş Okullarla Bilim Programı (PSSP)

Uzay Kampı Türkiye’nin 2003 yılında başlattığı, Kardeş Okullarla Bilim Programı (Partner Schools Science Program - PSSP) dünyanın dört bir yanındaki uzay bilimleri ve teknolojilerine ilgi duyan öğrencileri Uzay Kampı Türkiyede bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

 • Kardeş Okullarla Bilim Programında NASA temelli öğrenme materyalleri, STEAM ve proje tabanlı öğretim yöntemleri kullanılarak bilimsel çalışmalar yürütülür.
 • Tamamen İngilizce yürütülen program, öğrencilerin akademik gelişimine ek olarak farklı kültürleri tanıma ve yabancı dil gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır.
 • Katılımcılar program süresince paketler halinde "Güneş Sisteminde Tatil", "Uzayda Oyuncaklar" gibi başlıkllarda oluşturulan eğitim programlarını Uzay Kampı Türkiye Uzaktan Eğitim Uzmanının sıradışı eğitimleriyle alırlar ve paket içerisindeki yönergeleri takip ederek kendi çalışmalarını yürütürler.
 • Katılımcılar yürüttükleri çalışmaları Uzay Kampı Türkiye ve diğer "kardeş okul" öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen canlı video konferans bağlantılarında sunarlar. Konuyla ilgili uzman görüşleri paylaşılır.
 • Projede eşleşen öğrenciler birbirleriyle sadece İngilizce iletişim kurarak yalnız uzayla ilgili konularda değil aynı zamanda günlük yaşamlarıyla da ilgili paylaşımlardada bulunurlar; belki de ömür boyu sürecek dostlukların temellerini atarlar.
 • Tüm proje katılımcıları özel indirimle, Uzay Kampı Türkiyede düzenlenen özel İngilizce dilinde sunulan Uluslararası Yaz Kampı haftasına katılırlar. E-mail arkadaşlığından esinle "E-Pal Haftası" olarak da tanınan bu hafta özel konuklara da ev sahipliği yapmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen E-pal haftalarına özel konuşmacı olarak Michael Foreman, Richard Linnehan ve Jean-Francois Clervoy gibi birçok astronot ve kozmonot davetli konuşmacı olarak katılmıştır. 

Geleceğin Kâşifleri Programı (FEP)

Uzay Kampı Türkiye 2015 yılında başlattığı Geleceğin Kaşifleri Programında (Future Explorers Program - FEP), NASA temelli öğrenme materyalleri, STEAM ve proje tabanlı öğretim yöntemleri kullanılarak oluşturduğu içeriklerini video konferans bağlantılarıyla aktarmaktadır. 

Geleceğin Kaşifleri Programına katılan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı boyunca Görev Armaları, Uzayda Oyuncaklar, Uzayda Yaşam ve Çalışma, Güneş Sisteminde Tatil gibi ilginç konular hakkında video konferanslar aracılığıyla Uzay Kampı Türkiye uzmanından eğitimler alırlar. Türkçe de yürütülen eğitimde eğitim paketinde açıklanan çalışmaları yaparlar ve hazırladıkları sunumları paylaşırlar.

Yıl sonunda Uzay Kampı Türkiyede gerçekleştirilen ve Geleceğin Kaşifleri Zirvesi olarak da adlandırılan Galaktik Yaz Kampına katılan öğrenciler, programda özel ziyaretçilerle tanışma ayrıcalığı yaşarlar. Bu programın katılımcıları geçtiğimiz yıllarda; NASA’da Uçuş Yöneticisi olarak görev yapan Ed Van Cise, Astronot Dorothy Lindenburger ve Astronot Nicole Passonno Stott ile gerçekleştirilen video konferans bağlantılarına katılarak uzaya dair merak ettikleri soruların cevaplarını deneyimli bilim insanlarından öğrenme fırsatını buldular.

Bireysel olarak katılınması mümkün olmayan, sadece okul gruplarına özel uygulanan bu programa katılmak için “FEP Bilgi Talep Formu” üzerinden kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Astronot Nicole Passonno Stott video konferans bağlantısı aracılığıyla öğrencilerin sorularını yanıtladı. (2017)

BU YAZ UZAYI KEŞFEDİN!
Üste Çık