ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

Uzay Kampı Türkiye Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (“ESBAŞ”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

2. Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Uzay Kampı Türkiye tarafından işlenen kişisel verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu ‘‘Aydınlatma Metni’’ kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda belirtilen verileri kapsayacaktır:

Kişisel Bilgiler

Kişinin adı, soyadı, e-posta adresi, cep telefon numarası.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, reklamlar için iş ortakları ile paylaşılması,
 • Pazarlama amacıyla medyada, sosyal medyada ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Ayrıca, katılımcının telefon numarası, e-posta adresi yalnızca Uzay Kampı Türkiyenin faaliyetleri ile  sınırlı olmak üzere UKT web sitesi, Google, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest gibi sosyal medya paylaşım platformlarına aktarılabilecektir. Bu amaçlar şunlardır:

 • Yasa gereği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Uzay Kampı Türkiyenin tanıtımının ve haberlerinin yollanması,
 • ESBAŞ’ın ve ESBAŞ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilere hukuki, teknik ve ticari bilgilerin sağlanması.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “açık rızanın alınması” hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz internet ortamında ve web sitesinde  elektronik şekilde otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin Akçay Cad No:144/1 Gaziemir/İZMİR adresine yazılı olarak veya ‘esbas@hs03.kep.tr’ adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Başvuru Talep Formu Metinleri :

Uzay Kampı Türkiye olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Uzay Kampı Türkiye Gizlilik Politikası, üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

UZAY KAMPI TÜRKİYE GİZLİLİK POLİTİKASI

ESBAŞ (Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) (“Uzay Kampı Türkiye”) olarak, katılımcılarımızın ve potansiyel müşterilerimizin sunduğumuz konaklamalı ve konaklamasız programlardan güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak ve internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Uzay Kampı Türkiye Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızın bu bağlamda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. spacecampturkey.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, Uzay Kampı Türkiye tarafından işletilmekte olan www.spacecampturkey.com internet sitesinin (“Portal”) işletilmesi sırasında Portal üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Uzay Kampı Türkiye ile paylaşılan veya Uzay Kampı Türkiyenin, Veri Sahibi’nin Portal’ı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Uzay Kampı Türkiye tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 •  Kullanıcı Bilgisi
  • Katılımcının; adı, ikinci adı, soyadı, T.C. kimlik numarası/pasaport no, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşı, uyruğu, adresi, okul adı, program türü, takım arkadaşı bilgisi, kamp dönem tarihi; yasal velinin ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu, e-posta adresi, imzası. Refakatçinin adı, soyadı, T.C. kimlik no, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşı, uyruğu, adresi, okul adı, branşı, ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu, e-posta adresi, kamp dönem tarihi, özel yemek kısıtlamaları, refakatçinin çocuğa yakınlığı.
  • Ulaşım Bölümü Kapsamında: İzmir’e varış ve İzmir’den ayrılış şekli ile ilgili olarak, hava yolu ise hava yolu firması, uçuş tarihi, saati ve numarası.
  • Sağlık Bölümü Kapsamında: Katılımcının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, kamp dönemi, özel sağlık sigortası bilgileri, akut/kronik hastalığı, reçetesi, düzenli olarak kullandığı ilaçları ve ebeveynden gelen yazılı ilaç kullanma talimatı, gıda, ilaç, metal ve başka maddelere alerjisi, beslenme ile ilgili uyulması gereken kısıtlamaları, yatağını ıslatma alışkanlığı, yasal velinin imzası. Gerekli durumlarda katılımcı için doktor veya sağlık merkezleri tarafından verilmiş raporlar. Rapor veren doktorun adı, soyadı, diploma numarası, imza ve kaşesi.
  • Mail Order Yolu ile Yapılacak Ödemeler Kapsamında: Kredi kart sahibinin adı, soyadı, kredi kart numarası, cvv veya cvv2 kodu, geçerlilik tarihi, imzalı mail order formu, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Talep/Şikayet/Öneri/Dilek Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Gizlilik Politikamıza ait metni indirmek için tıklayınız.

spacecampturkey.com ve uzaykampiturkiye.com çerez politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) Uzay Kampı Türkiye (aşağıda kısaca “Uzay Kampı Türkiye” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve Uzay Kampı Türkiye Gizlilik Politikasının ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi, spacecampturkey.com ve uzaykampiturkiye.com (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Uzay Kampı Türkiye, bu Politika’yı Portal’da hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

 • Sahibine göre, Portal çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, Uzay Kampı Türkiye tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
 • Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Portal’ı terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
 • Kullanım amaçlarına göre, Portal’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Uzay Kampı Türkiye için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Portal’ın çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Portal’ın çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız. Portal’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Portal’ı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya http://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Portal’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Uzay Kampı Türkiye’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

Uzay Kampı Türkiye, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Portal’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Portal’ın kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Uzay Kampı Türkiye, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Portal’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 05/04/2018

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Portal’ı ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portal’ın düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler Portal’ın işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portal’ı kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile Portal’ın çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Portal’da kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile Portal’ı ziyaret edenlerin sayıları, Portal’da görüntülenen sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Uzay Kampı Türkiye Çerez Politikasını indirmek için tıklayınız.

BU YAZ UZAYI KEŞFEDİN!
Üste Çık