ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi

Uzay Kampı Türkiye Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (“ESBAŞ”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

2. Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Uzay Kampı Türkiye tarafından işlenen kişisel verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu ‘‘Aydınlatma Metni’’ kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda belirtilen verileri kapsayacaktır:

Kişisel Bilgiler

Kişinin adı, soyadı, e-posta adresi, cep telefon numarası.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

  • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, reklamlar için iş ortakları ile paylaşılması,
  • Pazarlama amacıyla medyada, sosyal medyada ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Ayrıca, katılımcının telefon numarası, e-posta adresi yalnızca Uzay Kampı Türkiyenin faaliyetleri ile  sınırlı olmak üzere UKT web sitesi, Google, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest gibi sosyal medya paylaşım platformlarına aktarılabilecektir. Bu amaçlar şunlardır:

  • Yasa gereği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • ESBAŞ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Uzay Kampı Türkiyenin tanıtımının ve haberlerinin yollanması,
  • ESBAŞ’ın ve ESBAŞ’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilere hukuki, teknik ve ticari bilgilerin sağlanması.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “açık rızanın alınması” hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz internet ortamında ve web sitesinde  elektronik şekilde otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin Akçay Cad No:144/1 Gaziemir/İZMİR adresine yazılı olarak veya ‘esbas@hs03.kep.tr’ adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz.

BU YAZ UZAYI KEŞFEDİN!
Üste Çık