Uzay Kampı Türkiye Tekrar Açılma Prosedürleri

Uzay Kampı Türkiye Tekrar Açılma Prosedürleri

Uzay Kampı Türkiye pandemi süreci nedeniyle bir süredir kapalı tuttuğu tesisini 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü açarak ziyaretçilerini tekrar ağırlamaya başlayacaktır.

Uzay Kampı Türkiye; tedbirlerini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı,  T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelgeleri inceleyerek belirlemiştir. Uzay Kampı Türkiye katılımcılarını, ziyaretçilerini ve çalışanlarını güvenli ve sağlıklı tutmak için yeni döneme yeni önlemler ve prosedürlerle başlayacaktır.

 Bu yeni önlemler ve prosedürler aşağıdaki başlıkları içermektedir.

 • Tüm kamp personeline iş yeri hekimlerimiz ve İSG uzmanlarımızca COVID-19 ve önleyici tedbirlerle ilgili kapsamlı eğitimler verilmiş; çalışma alanları bu tedbirler kapsamında düzenlenmiştir.
 • Aktivite alanlarında kapı ve pencerelerin açılması suretiyle 24 saat düzenli olarak doğal havalandırma yapılmaktadır.
 • Ziyaretçi ve personel girişlerine dezenfektan havuzlu hijyen paspaslar yerleştirilmiştir.
 • Kamp programı başlamadan önce tüm katılımcılara sosyal mesafe, uyulması gereken kurallar, hijyen önlemleri ve genel tedbirlerle ilgili bilgilendirme yapılacak; uyarılar program boyunca tesis içindeki bilgilendirme ekranları ve görsel hatırlatıcılarla tekrarlı şekilde yayınlanacaktır.
 • Kampa katılımcıları ziyaret için misafir kabul edilmeyecektir.
 • Alınan tedbirler kapsamında tüm temizlik talimatları yenilenmiştir. Özellikle ortak kullanılan alanlarda ve çokça temas edilen noktalarda yapılan temizlik ve dezenfeksiyon sıklıkları artırılmıştır. Dezenfeksiyon ekibi tarafından haftada bir kez, bina genelinde nano gümüş teknolojisi kullanılarak ULV cihazı ile kapsamlı olarak sisleme yöntemi dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. 
 • Tuvalet ve duş alanlarında antibakteriyal sıvı sabun kullanılmaktadır. Tek kullanımlık kağıt havluya ilave olarak kullanılmakta olan el kurutma makineleri  kullanım dışı bırakılmıştır.
 • Takımların birbirleriyle daha az karşılaşması için program akışında düzenlemeler yapılmıştır.
 • Tesiste ortak kullanılan alanlarda alkol bazlı el dezenfektanı istasyonları yerleştirilmiştir.
 • Tüm personel için maske, eğitmenler için ekstradan siperlik de takılması zorunlu hale getirilmiş; maske ve eldiven atıkları için, elle temas edilmesine gerek duyulmayan “Hijyenik Atık” toplama alanları oluşturulmuştur.
 • Oturma düzenleri sosyal mesafe kuralına göre oluşturulmuş; aktivite alanları 4 metrekarede 1 kişi olacak şekilde belirlenmiştir.

 • Tüm katılımcı adaylarından Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020/8) kapsamında riskli kronik hastalığı bulunmadığına ilişkin taahütname alınacaktır.  (Tespiti için e-nabızdan rapor edinilebilir veya ilgili hekime danışılabilir.)

  Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020/8) kapsamında Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Sağlık Bakanlığınca belirlenmiştir. 

 • Katılımcı adaylarından  COVID-19’la ilişkili hiçbir hastalığı bulunmadığı, son 14 gün içinde teyit edilmiş bir COVID-19 vakası ile temas etmediği; ateş, öksürük, boğaz ve baş ağrısı, nefes darlığı halsizlik, ishal, kusma, vücut ağrıları ve buna benzer belirtilerini göstermediğine dair yazılı taahhütname alınacaktır.
 • Program süresince oluşturulan gruplardaki katılımcı sayıları düşürülmüş, günlük programlarda 12 kişi, konaklamalı programlarda 10 kişi ile sınırlandırılmıştır.
 • Maskesi olmayan hiç kimsenin (ebeveyn, katılımcı, refakatçi vb) tesise girişine kesinlikle izin verilmeyecektir.
 • Katılımcılardan kampa giriş yapmadan önce maskelerini değiştirmeleri; ilkini programa başladıktan sonra kullanılmaya başlamak üzere kampta geçirecekleri her 3 saatte 1 maske değişimi yapabilecek sayıda maske getirmeleri beklenmektedir.
 • Katılımcıların kampa giriş yaptıktan sonra maskelerini değiştirmeleri ve gösterilen alanlarda ellerini dezenfekte etmeleri (veya sabunlu suyla yıkamaları) sağlanacaktır.
 • Katılımcılara kampta düzenlenecek kayıt aşamasında görevli sağlık personeli tarafından temassız ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 37,8oC’nin üzerinde olan öğrenciler kampa kabul edilmeyecektir.
 • Ebeveyn ve/veya refakatçilerin tesise girişlerine ve/veya program bitimini tesisin içinde beklemelerine izin verilmeyecektir.

 • Bütün katılımcıların maske takmaları zorunludur. Tüm katılımcılar her 3 saatte 1 maske değişimi yapacaklar. Kullanılan maskeler, yetkili personelin gözetiminde tesisteki hijyenik atık kutularına atılarak uzaklaştırılacaktır.
 • Katılımcıların ateşleri gün içerisinde ölçülecek; 37,8oC’nin üzerinde ateşi olan, öksürük ve solunum sıkıntısı olan katılımcılar tedbiren programdan ayrılarak işyeri hekimliğine bildirilecektir.
 • Katılımcılara sık sık ellerini yıkamaları; yiyecek, içecek ve kişisel eşyalarını paylaşmamaları hatırlatılacaktır.
 • Uzay Kampı Türkiye kafeteryasında sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde işaretlemelerle gerekli tedbirler alınmış, oturma düzeninde masaların arası en az 1,5 metre, karşılıklı sandalyeler arası 1 metre, yan yana sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe olacak şekilde düzelenmiştir.

(Konaklamalı programlarda)

 • Yatakhanelerde konaklayacak öğrenci sayısı düşürülmüş maksimum 12 kişi olarak belirlenmiştir.
 • Misafir öğretmenlerin konaklamasında oda paylaşımı olmamakta, tek kişi olarak konaklama yapılmaktadır.
 • Taze hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde çalıştırılan merkezi ısıtma-soğutma sistemlerinin bakım, temizlik ve filtre değişiklikleri prosedüre uygun olarak yapılmaktadır.

Üste Çık