Uzay Kampı Türkiye Pandemi Prosedürleri

Uzay Kampı Türkiye Pandemi Prosedürleri

Uzay Kampı Türkiye; pandemi tedbirlerini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı,  T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelgeleri inceleyerek belirlemiştir.

 Bu yeni önlemler ve prosedürler aşağıdaki başlıkları içermektedir.

 • Tüm kamp personeline iş yeri hekimlerimiz ve İSG uzmanlarımız tarafından COVID-19 ve önleyici tedbirlerle ilgili kapsamlı eğitimler verilmiş; çalışma alanları bu tedbirler kapsamında düzenlenmiştir.
 • Aktivite alanlarında kapı ve pencerelerin açılması suretiyle 24 saat düzenli olarak doğal havalandırma yapılmaktadır.
 • Ziyaretçi ve personel girişlerine dezenfektan havuzlu hijyen paspaslar yerleştirilmiştir.
 • Kamp programı başlamadan önce tüm katılımcılara sosyal mesafe, uyulması gereken kurallar, hijyen önlemleri ve genel tedbirlerle ilgili bilgilendirme yapılmakta; uyarılar program boyunca tesis içindeki bilgilendirme ekranları ve görsel hatırlatıcılarla tekrarlı şekilde yayınlanmaktadır.
 • Katılımcıları ziyaret için kampa misafir kabul edilmemektedir.
 • Alınan tedbirler kapsamında tüm temizlik talimatları yenilenmiştir. Özellikle ortak kullanılan alanlarda ve çokça temas edilen noktalarda yapılan temizlik ve dezenfeksiyon sıklıkları arttırılmıştır. Dezenfeksiyon ekibi tarafından haftada bir kez, bina genelinde nano gümüş teknolojisi kullanılarak ULV cihazı ile kapsamlı olarak sisleme yöntemi dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır.
 • Tuvalet ve duş alanlarında antibakteriyal sıvı sabun kullanılmaktadır. Tek kullanımlık kağıt havluya ilave olarak kullanılmakta olan el kurutma makineleri  kullanım dışı bırakılmıştır.
 • Takımların (öğrenci gruplarının) birbirleriyle daha az karşılaşması için program akışında düzenlemeler yapılmıştır.
 • Tesiste ortak kullanılan alanlarda alkol bazlı el dezenfektan istasyonları yerleştirilmiştir.
 • Tüm personel için maske takılması zorunlu hale getirilmiş; maske ve eldiven atıkları için, elle temas edilmesine gerek duyulmayan “Hijyenik Atık” toplama alanları oluşturulmuştur.
 • Oturma düzenleri sosyal mesafe kuralına göre oluşturulmuştur.

 • Pandemi tedbirleri kapsamında kampa giriş sırasında her bir ziyaretçi ve katılımcıdan “HES Kodu” istenmektedir. HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen bir uygulamadır. 
 • HES Kodu sonucuna göre “riskli” görülen durumlarda, katılımcılar kampa giriş yapamayacak ve programa kabul edilmeyecektir.
 • HES Kodu;
  • Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,
  • HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini (gün sayısı olarak) yazıp 2023'e SMS göndererek,
  • E-Devlet üzerinden HES kodu üretme adresinden alınabilir.
 • COVID-19 tedbirleri kapsamında konaklamalı program katılımcılarından maksimum 48 saat önce yapılmış PCR test sonucu istenmektedir. Negatif çıkan PCR test sonucunu ve risksiz olduğunu gösteren HES kodunu kampa girişi sırasında ibraz etmeyen katılımcılar kampa giriş yapamaz. Tıbbi araştırmalara göre tamamlanmış Covid-19 aşıları da enfeksiyondan korunma ve bulaştırıcı olmama garantisi sağlamamaktadır. Son aylarda, iki doz aşısı olan kişilerde de Covid-19 pozitif vakalarında artışlar görülmektedir. Olası potansiyel tüm riskleri engellemek, katılımcıların sağlıklarını korumak için konaklamalı program katılımcısı herkesten son 48 saat içerisinde PCR testi yaptırması istenmektedir. (Aşısı tam olan ve son doz aşıdan 6 ay süre geçmemiş katılımcıların PCR testi yerine negatif olduğunu gösterir Antijen testi sonuç raporları da kabul edilecektir)
 • Program başlangıç tarihinden önceki son 30 gün içinde hastalığı geçiren katılımcılar kampa giriş yapamayacak ve programa kabul edilmeyecektir.
 • Tüm katılımcı adaylarından Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020/8) kapsamında riskli kronik hastalığı bulunmadığına ilişkin taahütname talep edilmektedir.  (Tespiti için e-nabızdan rapor edinilebilir veya ilgili hekime danışılabilir.)

  Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020/8) kapsamında Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Sağlık Bakanlığınca belirlenmiştir.
 • Katılımcı adaylarından  COVID-19’la ilişkili hiçbir hastalığı bulunmadığı, son 14 gün içinde teyit edilmiş bir COVID-19 vakası ile temas etmediği; ateş, öksürük, boğaz ve baş ağrısı, nefes darlığı halsizlik, ishal, kusma, vücut ağrıları ve buna benzer belirtilerini göstermediğine dair yazılı taahütname alınmaktadır.
 • Maskesi olmayan hiç kimsenin (ebeveyn, katılımcı, refakatçi dahil) tesise girişine kesinlikle izin verilmemektedir.
 • Katılımcılardan kampa giriş yapmadan önce maskelerini değiştirmeleri; ilkini programa başladıktan sonra kullanmaya başlamak üzere kampta geçirecekleri her 3 saatte 1 maske değişimi yapabilecek sayıda maske getirmeleri gerekmektedir.
 • Katılımcıların kampa giriş yaptıktan sonra maskelerini değiştirmeleri ve gösterilen alanlarda ellerini dezenfekte etmeleri (veya sabunlu suyla yıkamaları) sağlanmaktadır.
 • Katılımcılara kampta düzenlenecek kayıt aşamasında görevli sağlık personeli tarafından temassız ateş ölçümü yapılmaktadır. Ateşi 37,8ºC'nin üzerinde olan öğrenciler kampa kabul edilmemektedir.
 • Ebeveyn ve/veya refakatçilerin tesise girişlerine ve/veya program bitimini tesisin içinde beklemelerine izin verilmemektedir.

 • Bütün katılımcıların maske takmaları zorunludur. Tüm katılımcılar her 3 saatte 1 maske değiştirmeleri planlanmıştır. Kullanılan maskeler, yetkili personelin gözetiminde tesisteki hijyenik atık kutularına atılarak uzaklaştırılmaktadır.
 • Katılımcıların ateşleri gün içerisinde ölçülmekte; 37,8ºC’nin üzerinde ateşi olan, öksürük ve solunum güçlüğü olan katılımcılar tedbiren programdan ayrılarak işyeri hekimliğine bildirilmektedir.
 • Katılımcılara sık sık ellerini yıkamaları; yiyecek, içecek ve kişisel eşyalarını paylaşmamaları hatırlatılmaktadır.
 • Uzay Kampı Türkiye kafeteryasında sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde işaretlemelerle gerekli tedbirler alınmıştır.
 • Program kapasiteleri pandemi şartlarına uygun olarak güncellenmiştir.

(Konaklamalı programlarda)

 • Yatakhanelerde konaklayacak öğrenci sayısı pandemi şartlarına uygun olarak düşürülmüştür.
 • Misafir öğretmenlerin konaklamasında oda paylaşımı olmamakta, tek kişi olarak konaklama yapılmaktadır. 
 • Taze hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde çalıştırılan merkezi ısıtma-soğutma sistemlerinin bakım, temizlik ve filtre değişiklikleri prosedüre uygun olarak yapılmaktadır.

Üste Çık