Oluşan takım ruhu ve zaman yönetimi eğitimi çok yapıcıydı. 

Üste Çık