Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin getirdiği hızlı değişim ve STEAM eğitimi

STEAM EĞİTİMİ NEDİR?

Günümüz dünyasını bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlı ilerlemesi şekillendiriyor. Endüstri 5.0 ve dijital dönüşümle değişen dünyamızda her geçen gün mevcut teknolojinin iş hayatındaki etkilerine ve mesleklerin değişim süreçlerine şahit olurken karşımıza henüz adını duymadığımız yeni meslekler de çıkmaya başladı bile... Değişimin, zamana ayak uydurmanın bireylerin ve toplumların sahip olması gereken en temel özellik olduğunu söylesek sanırız yanlış olmaz. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gösterdiği bu hızlı değişim ve gündelik hayatımıza yansımaları pek çok fırsat ve kolaylıkla birlikte yeni sorunları da beraberinde getiriyor.  Geleceğe "daha iyi hazırlanmak" ve Türkiye'de son yıllarda çokça konuşulan popüler bir konu olan STEAM Eğitimi hakkında bilgi vermeye başlamadan önce "STEAM eğitimi nedir?" sorusunun cevabını verelim.

STEAM Nedir?

Değişen dünyada ihtiyaçlara cevap verecek yetkinlikteki iş gücünün;  bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına hakim bireylerden olluşması hedeflenmekte ve eğitimin de bu  bireylerin  yetiştirilmesi  konusunda çok önemli  bir  rolü  olduğu  düşünülmektedir. Bu bakış açısıyla ilk defa ABD'de ortaya çıkan STEAM; İngilizce Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta; STEM+ olarak da tanımlanmaktadır. Bu eğitim yaklaşımıyla problemlere sorgulayıcı ve ilişkisel bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

STEAM

STEAM Eğitimi temelde öğrencilerin deneyerek ve keşfederek öğrenmelerine imkan sağlayan, soru soran, yaratıcı düşünen ve çözümler üreten ve hatta bununla da kalmayıp çözümleri ürüne dönüştürebilen bireyler yetişmesini hedefler. Problem çözme, sorgulayıcı yaklaşımla düşünme, bilimsel okuryazarlık gibi yeterliklerin gelişimini  hedefleyen STEAM eğitimi, bireylerin  bakış açılarını geliştirmekte, farklı branşlar arasındaki doğal ilişkilerin ayırdına varabilme kabiliyeti sağlamakta ve böylece  bireyleri bilgiye dayalı geleceğin dünyasına hazırlamaktadır.

STEAM, bu 5 disiplinin bir arada olduğu öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları gerek günlük hayatta gerekse de ilerideki meslek hayatlarında kullanabilecekleri uygulamalarla deneyimlemelerini sağlamaktadır.

STEAM Uygulamaları

STEAM’in güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında STEAM yaklaşımı müfredatta daha fazla yer alacak şekilde dizayn edilmekte ve sürdürülebilir hale getirmek için STEAM eğitimi alacak gönüllüler de artırılmaktadır. Bununla birlikte sadece okullarda değil, öğrencilere yönelik yaz  kampları, bilim merkezleri gibi okul sonrasi etkinliklerle de yaygınlaştırılmaktadır. Fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik yani STEAM eğitimi konusunda başarılı öğrenci ve öğretmenleri buluşturmak için yapılan projeler, düzenlenen yarışmaların yanında bilim fuarları, bilim merkezleri ve bu alanlarda yapılan etkinliklerle de bilime olan ilginin artırılması hedeflenmektedir.

Bu ilgiyi canlı tutmaya yönelik bir sonraki adım olarak da öğrencilerin her geçen gün artacak istihdam talebine kazandırılmasını sağlamak yer almaktadır. Türkiye’de STEAM eğitim geçmişi olan kişilerin istihdam edilmesi en yüksek oranla üretim sektöründe görülmektedir. Uzun vadede STEAM mezunlarının yetkinliklerini kullanabilmesine olanak sunan fırsatların oluşması ve diğer sektörlerin de bu eğitim yaklaşımına olan farkındalıklarının artması bu oranları yükseltecektir.  

Eşsiz Bir Deneyim: Uzay Kampı ve STEAM

Bir uzay bilimleri ve teknolojileri eğitim merkezi olan Uzay Kampı Türkiye de  STEAM öğrenme yaklaşımıyla birebir örtüşen; gençleri bilim, matematik ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için motive eden eğitim anlayışıyla çalışmaktadır. 9-15 yaş grubundan öğrenciler için sunulan konaklamalı ve günlük gezi programlarında özellikle robot tasarımı süreçlerindeki mühendislik  ve  tasarım  becerileri atölyeleriyle öğrencilere  yenilikçi  düşünme  yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmekte, katılımcıların uzay bilimleri ve teknolojilerini; fen bilimleri, matematik, mühendislik ve teknoloji ile bütünleştiren bir  bakış açısıyla  yorumlaması  amaçlanmaktadır. STEAM öğrenme yaklaşımlarıyla desteklenen programlarda; çocukların fen bilimlerine olan ilgileri uygulamalı eğitimlerle arttırılarak; diyalog kurma, sorgulama ve eleştirel düşünme konularında da yol gösterici olmak hedeflenmektedir.

Çocuklar için yaz kampı ve kış kampı programlarımızda öğrencileri STEAM alanında ilgili tutmak için bu disiplinlerle uyumlu yüze yakın aktivite bulunmaktadır.

Gelecek dediğimizde aklımıza ilk gelen elbette ki robotlar.  Bir ölçüm almak için bir aleti konumlandırmak, inceleme için bir örnek toplamak, bir yapıyı monte etmek ve hatta bir başka gezegende araştırma yapmak gibi görevleri üstlenen robotların temel çalışma prensipleri ve tasarım süreçleri Uzay Kampı Türkiye programlarında aktarılmakta, uzay çalışmaları ve robotların görevleri STEAM yaklaşımıyla öğretilmektedir.  EV3 Uzay Görev Seti ve Etkinlik Paketi ile robot tasarlamak ve programlamak ayrıca takım olarak iş birliği yaparak zorlu problemlerin nasıl çözebileceğinin deneyimlenmesi özel programlarda ele alınmaktadır.  Robot inşa etme ve robotik kodlama eğitimlerini yaz kampı eğlencesiyle birleştiren Robot Aktiviteli Yaz Kampı programı ve kış tatillerinde uıygulanan Robot Aktiviteli Uzay Yolcuları bu özelliklerle ön plana çıkmaktadır. 

Dünya'dan yaklaşık 470 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kızıl gezegen Mars’a seyahat teknolojinin gündeminde. Mars’a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için çalışan NASA’nın belki de en popüler uzay aracı Perseverance, Mars’a başarılı bir iniş yaptı. Çocuğunuz da kendi Mars Keşif aracını LittleBits™ Mars Keşif Aracı Kiti ile tasarlayabilir, 2030’lu yıllarda insanlı uçuşların yapılmasının planlandığı Mars’ı, gerçekçi Habitat Modülleri ile geleceğin Mars neslinin tanıtıldığı Mars’a Seyahat programımız ile keşfedebilir.

STEAM nedir

     Uzay Kampı Türkiye'de uygulanan STEAM yaklaşımı sadece bu programlarımızla sınırlı değil.

  • Katılımcılar gerçek uzay mekiği görevlerinde yapılan çalışmaların canlandırıldığı ve STEAM uygulamalarıyla kişisel gelişim deneyiminin bir arada sunulduğu uçuş görevinde, uzay mekiği Discovery’de komutan, Uluslararası Uzay İstasyonu modüllerinde uçuş mühendisi ve Yer Kontrol Merkezi’nde uçuş yöneticisi olabilir, sorumluluk alma, problem çözme, zaman yönetimi ve liderlik özelliklerini geliştirebilirler.
  • Mars'ta sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmak için Minecraft Yeni Ufuklar programının Code Builder’da sürükle-bırak ara yüzüne dayalı web tabanlı öğrenme ortamında, MakeCode aracılığı ile kodlamalar yaparak özgürce yeni dünyalarını yaratabilirler.
  • Oyun tabanlı öğrenme ve kodlamaya dayalı yeni nesil öğrenim aracı Minecraft Eğitim Sürümünün uzay bilimleri eğitimine entegre edilmiş haliyle tasarım odaklı düşünme, yaratıcı çözüm üretme ve iş birliği yapma becerilerini geliştirebilirler.

Minecraft nedir

Yapay zekanın araladığı kapının ardında teknolojinin ilerlemesiyle; robotların, elektronik sistemlerin ve yazılımların her meslek alanına dahil olmasıyla birlikte bahsettiğimiz köklü değişimleri hep birlikte göreceğiz. Bu durumda STEAM eğitimlerinin ihtiyaçtan çok gereksinim ve hatta zorunluluk olacağı bile söylenebilir.  "Geleceğin liderleri" olacak çocukların, bilime olan merakı erken yaşlarda ortaya çıkarken, STEAM ile örülü bir eğitimden geçmeleri onlara farklı bir bakış açısı kazandıracak böylece STEM  alanlarıyla  ilgili  daha  üst  bilişsel becerilere ulaşarak gelecekteki rekabetçi ortama uyum sağlamada daha da avantajlı hale gelecekler.


Nitelikli STEAM eğitimi uygulamalarımızın diğer örneklerini Günlük Gezi Programlarımızda da görebilirsiniz.

Çocuklar İçin Benzersiz Yaz Kampları!

Çocuklar İçin Benzersiz Yaz Kampları!

2024 Çocuklar İçin Yaz Kamplarına Kayıtlar Başladı! Türkiye'nin Eşsiz Eğitim Merkezinde 7-15 Yaş Grubu İçin Yaz Kampı Eğlencesi ve Eğitim Bir Arada!

27.05.2024
Yapay Zeka ve Uzay Keşfi

Yapay Zeka ve Uzay Keşfi

Yapay zeka, son yıllarda hızla gelişen ve pek çok sektörde derin etkiler yaratan bir teknolojidir. İnsan hayatına etkileri açısından bakıldığında, yapay zeka birçok açıdan olumlu katkılar sunmaktadır. Yapay zeka sayesinde üretilen otomasyon sistemleri ve akıllı cihazlar, insanların günlük yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getirmektedir.

04.04.2024
Türkiye’nin Uzaydaki Yeri: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek

Türkiye’nin Uzaydaki Yeri: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek

Gökyüzü, insanlık tarihinde daima bir gizem kaynağıydı. Anadolu toprakları, binlerce yıl boyunca bu gizemi gözlemleyerek, yıldızların altında birçok medeniyeti ağırladı. Günümüzde ise Türkiye, bu gizemli uzay yolculuğunda yeni bir döneme imza attı.

12.03.2024
Kış Gün Dönümü: “En Karanlık Gün”

Kış Gün Dönümü: “En Karanlık Gün”

Yılın en kısa günü ve “astronomik kışın” ilk günü olma özelliği taşıyan kış gün dönümünün zamanı geldi!

21.12.2023
Güneş Sisteminde Bir Tatile Ne Dersiniz?

Güneş Sisteminde Bir Tatile Ne Dersiniz?

Merhaba, geleceğin uzay kaşifleri! Güneş sistemi boyunca müthiş gerçekler ve harika karşılaştırmalarla canlanan gezegenlerle dolu, bu dünya dışı yolculuğa hazır olun.

18.07.2023
Üste Çık